Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA) RODOS domki holenderskie i angielskie

1.USŁUGODAWCA

Serwis internetowy Wędzarnia

Serwis internetowy RODOS domki holenderskie i angielskie, dostępny pod adresem https://domkirodos.pl/ jest prowadzony przez:

RODOS Adam Baprawski z siedzibą pod

adresem Wola Łącka 55A, 09-520 Łąck , pod nr NIP 8371494199, nr REGON 386890730

2. PUNKT KONTAKTOWY

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:

667 18 18 18

3. JĘZYK KOMUNIKACJI

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

4. ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane
za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku
niniejszych warunków.
Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

5. WARUNKI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
• aktywne konto e-mail,
• urządzenie z dostępem do Internetu,
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

6.PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane
są w polityce prywatności dostępnej pod adresem:
https://domkirodos.pl/polityka-prywatnosci/

7.INNE REGULAMINY I POLITYKI

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług
zastosowanie mają również:
• Regulamin newslettera – https://domkirodos.pl/regulamin-newsletter/
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

 

 

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 20.05.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: bd129f38-f7dc-4e76-8832-2fd541adbb06.